Popular Posts

Saturday, 7 July 2012

Redha dengan takdir Allah

''Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir(yang telah ditentukan)dan hal kami (dalam melaksanakan apa yang kami hendaki) hanya dengan satu cara sahaja (cepat jadinya) seperti sekilip mata"
                      surah Al-qamar : 49-50

Bersyukur atas nikmat Allah...

barangsiapa yang mampu bersyukur dan bersabar,maka merekalah yang termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Namun barangsiapa yang kufur dan mengikut nafsu,maka nescaya merekalah yang berada dalam kumpulan orang-orang yang rugi, Redhalah terhadap semua yang dianugerahkan Allah kepadamu, pasti akan rasa lapang&tenang.

     


No comments:

Post a Comment